Wednesday, October 8, 2008

Seribu Kebaikkan Setiap Hari

Daripada Sa'ad bin Abu Waqqash r.a., katanya: "Kami berada di sisi
Rasulullah s.a.w., lalu beliau bersabda: "Adakah seseorang di antara
kamu tidak kuasa mencari seribu kebaikan dalam setiap harinya?"
Kemudian ada seorang dari golongan yang duduk-duduk di waktu itu
bertanya pada beliau s.a.w.: "Bagaimanakah caranya mencari seribu
kebaikan itu?" Beliau s.a.w. menjawab: "Hendaknya orang (yang ingin
mendapat seribu kebaikan dalam sehari itu) tadi membaca tasbih seratus
kali, maka untuknya dicatatlah sebanyak seribu kebaikan atau
dihapuskanlah dari dirinya seribu kesalahan."

(Riwayat Muslim)

No comments: